Classwhisperer Methode

Classwhisperer Methode - all sensesEen Classwhisperer workshop, van één of meer dagen

Een Classwhisperer Workshop, The Classwhisperer Methode, is altijd toegespitst op de vraag van de klant (school, bestuur).Soms is de vraag een bestaand probleem (moeizaam klassenmanagement, ongemotiveerde leerlingen, beginnersproblemen bij docenten of overbelast-gevoel bij team) en soms is de vraag een behoefte aan meer kennis/kunde (communicatie tussen teamleden, of tussen docenten en hun klas; divers/aangepast lesgeven; groepsdynamica, NLP in de klas e.d.).

Een Presentatie/Motivational Speech

De Classwhisperer geeft Thema-Talks en Speeches. Thema’s als ‘lekker-in-je-vel voor de klas’;  oudergesprekken; de ‘lastige klas’; maar ook ‘werkdruk overboord’ en voorts thema’s waar de school zelf om vraagt.

Een programma van 1, 2 of 3 weken op school

De Classwhisperer loopt 1, 2 of 3 weken mee met een individuele leerkracht, een groep docenten rondom een probleemklas of een heel team. Na een observatie-periode geeft de Classwhisperer individuele en groepscoaching alsmede trainingen. Telkens worden de tools van deze coaching en training meteen in de les toegepast en worden de effecten ervan gemeten en besproken. Gedurende het gehele traject worden video-opnames gemaakt die uitsluitend voor feedback aan de betreffende leerkracht worden ingezet.

Een op maat gemaakt certificatie-traject voor teams of afzonderlijke docenten

De Classwhisperer geeft ook op maat opleidingstrajecten. Deze staan onder de knop ‘Classwhisperer Training Centrum’ genoemd. Men kan tevens een mix van mogelijkheden aanvragen.

Voor wie is De Classwhisperer Methode™️ bedoeld?

De Class Whisperer  Methode is bedoeld voor leerkrachten en docenten in alle soorten onderwijs. Voor startende jonge docenten, voor herintreders, voor docenten die al jarenlang voor de klas staan. Voor leerkrachten die plezier in het lesgeven hebben, om nog meer
vaardigheden en inzichten toe te voegen aan hun repertoire. Voor docenten die merken dat de touwtjes van het klassenmanagement hen langzaam maar zeker ontglippen. Om tools aangereikt te krijgen die het tij kunnen keren en die hen helpen weer met plezier hun beroep, hun roeping, uit te voeren.

Wat is de Classwhisperer Methode™️?

De methode is een kist vol echt versterkende instrumenten. Als je eenmaal de gereedschappen weet te gebruiken, voel je je al snel in staat om je klas lekker in je vel en gemotiveerd te leiden. De kist zit vol dingen die communicatie-experts de afgelopen decennia ontdekt en beschreven hebben. De Classwhisperer maakte ze vooral leerkracht-vriendelijk, zodat zij kunnen groeien en bloeien. Leiderschaps- en assertiviteitsgereedschap, oefeningen om in een verhoogde prestatie-staat te komen en dingen die je helpen je lekker in je vel te voelen. Ze zitten erin ten bate van leerkrachten/docenten en daardoor uiteindelijk ten bate van de leerlingen.

Om een greep te doen in die kist: Neuro-Linguistisch Programmeren (NLP) maakt een groot deel uit van het assortiment. NLP helpt om succesvol te zijn en te denken. Om te begrijpen wat iemand drijft in zijn gedrag en om daarop te kunnen sturen. Daarnaast zit de kist vol met
Rationeel Emotieve Training, Geweldloze Communicatie, Leiderschapsmodellen, ideeën over omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie enzovoorts. De Methode wordt nu nog uitsluitend door de Classwhisperer zelf geleverd. In de nabije toekomst komt er een lijst
beschikbaar van Classwhisperer Trainers. Misschien ben je een docent, trainer, maatschappelijk werker, psycholoog of ouder en wil je een Classwhisperer Trainer worden. Op de website vind je informatie over hoe dat te worden.

De verwerving van alle instrumenten, inzichten en gereedschappen is op velerlei manieren mogelijk. Bijvoorbeeld:

een Classwhisperer workshop, een- of meerdaags

een presentatie/motivational speech

een programma van 1, 2 of 3 weken op school

een op maat gemaakt certificatie-traject voor teams of afzonderlijke docenten

een mix van bovenstaande opties of een speciaal verzoek

De impact van elk van deze opties is groot. Voor aanvraag van een offerte en voor vragen stuur een email of bel.