Klassenmanagement

Klassenmanagement - the class whispererDe klas kan soms zo chaotisch zijn, dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Hoe meer je de klas opdraagt rustig te zijn, hoe weerspanniger de leerlingen zich gedragen. Lusteloos, vervelend, in de weerstand, kortom een sfeer die je tot wanhoop drijft. Petten af, dan gaan de smartphones aan; tassen van tafel, dan verschijnen er andere merkwaardige zaken op hun tafel. Hemeltergend. En dan dat geloop door de klas, de kleine of grotere stoeipartijen, dat sneaky gepest waar je de vinger niet achter krijgt. Die leerling die de klas niet uitgaat als je hem eruit stuurt, of juist de klas uitgaat als je hem niet stuurt. Zelfs als je maar een gedeelte van bovenstaande nachtmerrie herkent, kan het zijn dat je snakt naar manieren om de zaak te keren. Om uit ‘overleven’ naar ‘met plezier lesgeven’ te kunnen evolueren. daarom is er Klassenmanagement.

De aanpak van de Classwhisperer heeft veel overeenkomsten met die van de Dog Whisperer (tv-serie op National Geographic). In dat programma laat Cesar Millan eigenaren van agressieve, nerveuze, lastige, ongehoorzame honden zien dat het hondengedrag verandert zodra het baasje zelf leert om op een constructieve manier de leiding in handen te
nemen. De Classwhisperer laat hetzelfde zien op scholen. Zodra leerkrachten en docenten constructief leiderschap ontwikkelen, oog hebben voor de behoefte van de leerlingen – de leerlingen zien, horen en aanvoelen – verandert het gedrag van de leerlingen. De lastige klas
wordt weer leuk; de leerlingen kunnen hun weerstand opgeven. Van Nachtmerrie naar Droomklas

Soms is er een klas waar een groot deel van een lerarenteam zich geen raad mee weet. Er is iets dat de communicatie met de leerlingen stug en moeizaam maakt. Een oud patroon kan dan zijn dat iedere leerkracht voor zich besluit dat het nu wel bewezen is: ‘Het is gewoon een rotklas! Alle docenten hebben er moeite mee!’ Door kennis over bij voorbeeld groepsdynamiek te verwerven, kan de oplossing gevonden worden die het mogelijk maakt voort te kunnen met die klas.

Van Uitgeblust naar Energiek

Soms staat de docent in zijn eentje machteloos. Weet hij werkelijk niet hoe hij de klas mee moet krijgen. Ervaart hij de klas, of een leerling, als onmogelijk en lastig. Met de Classwhisperer Methode™️ krijgt de docent de touwtjes in handen, die hem ontglipt waren. Hij ontwikkelt kalm en assertief gedrag. Hij krijgt zicht op hoe de leerlingen individueel en collectief aan te spreken. Kan aanvoelen of het slim is bepaalde handelingen, maatregelen, wel of niet in te zetten. Zijn leiderschap wordt daarna niet meer betwist door de klas. En
hijzelf? Hij heeft zich hersteld van uitgeblust naar energiek.